SPONSORSHIP BENEFITS

 
  媒体相关新闻
  浮羅交怡建天后宮‧成島上最大環保宗教場所
  浮羅交怡天后宮動土了!‧建費尚缺500萬盼各界捐獻
 
耗资600万料2015年建竣 交怡首座天后宫动土
   
   
  马来西亚政府批准相关文件